โค้ดวิทยุ โค้ดเพลงติดเว็บ โค้ดฟรี ๆ แบบ iframe 250x70 แบบกำหนด ใส่ได้กับทุกเว็บ ไม่ทำให้ขึ้นกรอบขาวอีกต่อไป จึงทำให้กลมกลืนกับเว็บโดยไม่ทำให้หน้าเว็บเสียรูปแบบ                                        

         โค้ดวิทยุ สีฟ้า คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio1.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>

          โค้ดวิทยุสีส้ม คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio2.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>


          โค้ดวิทยุสีเขียว คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio3.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>


          โค้ดวิทยุสีชมพู คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio4.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>


          โค้ดวิทยุสีม่วง คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio5.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>


         โค้ดสีแดง คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio6.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>

         โค้ดสีเทา คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio7.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"     
                          allowtransparency="true"></iframe>

         โค้ดสีดำ คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio8.html " width="250" height="70" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>

โค้ดเพลงแบบ Flash Player เพลงไม่กระตุก

         โค้ด ขนาด " width="269" height="52" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio9.html " width="269" height="52" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ด ขนาด " width="240" height="76" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio10.html " width="240" height="76" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>

         โค้ดขนาด " width="189" height="62" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio11.html " width="189" height="62" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>

         โค้ดขนาด " width="220" height="69" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio12.html " width="220" height="69" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="190" height="62" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio13.html " width="190" height="62" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="231" height="30" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio14.html " width="231" height="30" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="180" height="60" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio15.html " width="180" height="60" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="180" height="30" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio16.html " width="180" height="30" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>


         โค้ดขนาด " width="115" height="25" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio17.html " width="115" height="25" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="100" height="25" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio18.html " width="100" height="25" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="191" height="46" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio19.html " width="191" height="46" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>         โค้ดขนาด " width="205" height="132" คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
                            <iframe src=" http://www.musichitz.net/Code/radio20.html " width="205" height="132" frameborder="0" scrolling="no"                                allowtransparency="true"></iframe>


 

             **หมายเหตุสำหรับ WebSite ต่างที่ติดโค้ดเพลง โค้ดวิทยุจากทางเว็บ สามาติดต่อแลกแบรนได้ที่ Admin หนึ่ง ครับ
                   ฟรีแบรนเนอร์ ขนาด 285 x 155  E-mail: djnueng@hotmail.com TEL.087-3971106